Numery archiwalne

Autor: Karol Myśliwiec, Fabian Welc, Jerzy Trzciński   |   Strony: 275–296


 

Streszczenie

Artykuł dotyczy geoarcheologicznych i paleoklimatycznych badań przeprowadzonych przez Polską Archeologiczną Misję w Sakkarze od 1998 r. Głównym celem badań było określenie relacji pomiędzy nieodkrytymi grobowymi a strukturami geologicznymi oraz geomorfologii badanego obszaru. Wyniki analizy dostarczyły istotne dane dla rekonstrukcji procesów morfogenetycznych oraz niektórych aspektów lokalnego klimatu, które ukształtowały krajobraz na terenie nekropoli i miały bezpośredni wpływ na jej rozwój kolejnych okresach historycznych, a szczególnie w Starym Państwie. W artykule opisane są struktury geologiczne badanego terenu oraz zmiany antropogeniczne, które miały miejsce w okresie Starego Państwa. Ponadto badania pozwoliły określić stratygrafię stanowiska oraz wydzielić warstwy sedymentologiczne. W wyniku przeprowadzonych prac możliwa była teoretyczna rekonstrukcja oryginalnej topografii terenu od wschodniego brzegu Suchej Fosy do kamiennego fundamentu zewnętrznej ściany ogradzającej Schodkową Piramidę oraz wskazanie możliwych zmian klimatycznych w tym rejonie w okresie Starego Państwa.

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!