O nas

Études et Travaux wydawane jest od 1966 roku, początkowo jako seria Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN (Études et Travaux / Centre d'Archéologie Méditerranéenne de l'Académie Polonaise des Sciences, ISSN 0079-3566), a od 2011 roku jako rocznik Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN (Études et Travaux / Institut des Cultures Méditerranéennes et Orientales de l'Académie Polonaise des Sciences, ISSN 2084-6762). Od 2014 roku czasopismo jest też publikowane w wersji elektronicznej (e-ISSN 2449-9579) w otwartym dostępie na stronie internetowej periodyku.

Od pierwszego numeru Études et Travaux jest otwarte na międzynarodowe środowisko naukowe, a wszystkiej artykuły publikowane są w języku angielskim, francuskim lub niemieckim (dawniej sporadycznie również w języku włoskim czy rosyjskim). Celem czasopisma było i jest publikowanie wyników prac polskich i – w coraz większym stopniu – zagranicznych badaczy, artykułów dotyczących starożytnych, klasycznych i wczesnośredniowiecznych kultur Basenu Morza Śródziemnego.

Études et Travaux założone zostało z inicjatywy prof. Kazimierza Michałowskiego, twórcę polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej. Przez ponad 50 lat istnienia periodyk zachowuje ten sam profil naukowy. W tym czasie prowadzony był przez wielu wybitnych badaczy, między innymi przez dr. Marka Marciniaka, prof. Zsolta Kissa czy prof. Karola Myśliwca. Przez wiele lat (2001–2016) redaktorem naczelnym czasopisma był dr Maciej G. Witkowski. Od 2017 roku funkcję tę pełni dr Maciej Makowski.

Études et Travaux jest czasopismem mocno osadzonym w głównym nurcie światowych badań, odnotowywanym na listach bibliograficznych i w bazach danych o międzynarodowym zasięgu. Od 2008 roku periodyk ten był klasyfikowany na liście ERIH, a obecnie jest indeksowany w bazach ERIH PLUSSCOPUSCentral European Journal of Social Sciences and Humanities, Index CopernicusBiblioteka Nauki i Akademicka Platforma Czasopism. Profil czasopisma jest też prowadzony na portalu academia.edu.

Wydawanie Études et Travaux przez wiele lat wspierane było środkami przyznanymi przez Komitet Badań Naukowych / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo dofinansowało również (w ramach umowy 715/P-DUN/2016) digitalizację tomów XIX–XXVI. Od tomu XXX czasopismo w całości jest finansowane w ramach pięcioletniego projektu „Poszerzenie umiędzynarodowienia i rozwój obcojęzycznego czasopisma Études et Travaux (Centre d’Archéologie Méditerranéenne de l’Academie Polonaise des Sciences)” (nr rej. projektu: 3bH 15 0099 83; nr umowy: 0099/NPRH4/H3b/83/2016).

Więcej na temat historii Études et Travaux w artykule Karola Myśliwca pt. „(ET=EtudTrav/50) x 30”, opublikowanym w XXXI tomie periodyku.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd