Historia

Pierwszy tom Études et Travaux ukazał się w 1966 r. z inicjatywy prof. Kazimierza Michałowskiego, twórcy polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej. Od pierwszego numeru było to czasopismo obcojęzyczne otwarte na międzynarodowe środowisko naukowe. Celem czasopisma było i jest publikowanie prac polskich badaczy związanych z polskimi stanowiskami wykopaliskowymi na obszarze Śródziemnomorza, lub współpracujących z zagranicznymi misjami wykopaliskowymi, a także artykułów członków zagranicznych zespołów naukowych.
Periodyk ten, zachowując ten sam profil naukowy, od lat integruje środowisko polskich archeologów śródziemnomorskich i badaczy starożytności, jest również ilustracją międzynarodowej wymiany specjalistów i umiędzynarodowienia projektów badawczych. Ze względu na swoją obcojęzyczność czasopismo to znajduje się od 50 lat na światowych listach  bibliograficznych, a publikowane w nim prace odnotowywane są w literaturze przedmiotu. Czasopismo posiada liczący siedmiu członków międzynarodowy komitet naukowy oraz międzynarodowy komitet recenzentów.

Pierwszy tom Études et Travaux ukazał się w 1966 r. z inicjatywy prof. Kazimierza . Michałowskiego, twórcy polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej. Od pierwszego numeru było to czasopismo obcojęzyczne otwarte na międzynarodowe środowisko naukowe. Celem czasopisma było i jest publikowanie prac polskich badaczy związanych z polskimi stanowiskami wykopaliskowymi na obszarze Śródziemnomorza, lub współpracujących z zagranicznymi misjami wykopaliskowymi, a także artykułów członków zagranicznych zespołów naukowych.

Periodyk ten, zachowując ten sam profil naukowy, od lat integruje środowisko polskich archeologów śródziemnomorskich i badaczy starożytności, jest również ilustracją międzynarodowej wymiany specjalistów i umiędzynarodowienia projektów badawczych. Ze względu na swoją obcojęzyczność czasopismo to znajduje się od 50 lat na światowych listach  bibliograficznych, a publikowane w nim prace odnotowywane są w literaturze przedmiotu. Czasopismo posiada liczący siedmiu członków międzynarodowy komitet naukowy oraz międzynarodowy komitet recenzentów.

Our website is protected by DMC Firewall!