Numery archiwalne

Autor: Bartosz Wojciechowski   |   Strony: 213–259

 

Streszczenie

Artykuł dotyczy zastosowania łuków triumfalnych w sakralnej architekturze Nubii. Autor podkreśla duże znaczenie lokalizacji łuku, który podkreśla m.in. nawę główną oraz apsydę, stając się tym samym symbolem przejścia do strefy sacrum. Ponadto łuk triumfalny był jednym z najbardziej zdobionych elementów architektonicznych. Najwięcej kościołów z łukami triumfalnymi znajduje się w królestwie Nobadii (14), w dolnej Nubii, a największym skupiskiem tam jest Faras. Autor omawia architektonicznie poszczególne kościoły zgodnie z przyjętą w literaturze chronologią. Główną częścią artykułu jest próba dokładnej charakterystyki poszczególnych form i wzorów łuków triumfalnych w nubijskiej architekturze sakralnej. Autor zwraca również uwagę na metody konstrukcji tychże łuków i ich dekorację.

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!